Vianočné prázdniny

Vianočné prázdniny

Vianočné prázdniny

Milí rodičia, 

počas Vianočných prázdnin od 23.12-7.1.2024 sa plavecké kurzy neuskutočnia. 

Posledný plavecký tréning 22.12.2023 (piatok) 

Prajeme krásne Vianoce v kruhu najbližších. 

RAJA tím