Vianočné prázdniny

Vianočné prázdniny

Vianočné prázdniny

Milí rodičia, 

počas Vianočných prázdnin od 23.12-8.1.2023 sa plavecké kurzy neuskutočnia. 

Posledný plavecký tréning 22.12.2022 (štvrtok) 

Prvý plavecký tréning v novom roku 9.1.2022 (pondelok) 

Prajeme krásne Vianoce v kruhu najbližších. 

RAJA tím