Denný RAJA tábor

Denný RAJA tábor

Kde: Kapitolská 21, (priestory Diecézneho centra) 

Kedy: júl/august 2020          

Nástup: 7.00-8.00

Vyzdvihnutie: 16.00-17.00

Cena: 85€

Platobné podmienky:

Vyplnením prihlášky je potrebné uhradiť poplatok za týždenný denný tábor v celkovej sume 85€ nasledovne:  záloha 45€ na účet ŠK RAJA s podaním prihlášky a zvyšok 40€ v deň nástupu priamo na mieste

Taktiež je možné uhradiť plnú sumu 85€ s podaním prihlášky. V prípade že si chcete uplatniť príspevok na rekreáciu je potrebné uhradiť celú sumu 85€ na účet ŠK RAJA a faktúru Vám vystavíme a odovzdáme v deň nástupu na tábor, resp. podľa dohody.

Prihlášky bez úhrady zálohy nebudú akceptované a miesto bude ponúknuté ďalšiemu záujemcovi v poradí.

Zálohu prípadne celú sumu uhraďte bankovým prevodom:
IBAN: SK5583300000002500432802
Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa DDMMRR,
Poznámka platby: Termín tábora, meno a priezvisko Vášho dieťaťa

- 10% súrodenecká zľava na druhé dieťa bude uplatnená v prvý deň nástupu na tábor

Cena zahŕňa:

celodenná starostlivosť kvalifikovaných pedagogických pracovníkov

stravu (desiatu, obed, olovrant)

pitný režim

3 x týždenne plavecká výuka (okrem 4. turnusu - zarážka na bazéne)

celodenný program

športová laserová streľba

športový šerm kordom 

vstupné (hrady, výstavy, plaváreň...)

dopravu (vlak, autobus)

PRIHLÁŠKA