Denný RAJA tábor

Denný RAJA tábor

PRIHLÁŠKA

Kde: Kapitolská 21, (priestory Diecézneho centra) 

Kedy: júl/august 2022        

Nástup: 7.00-8.00

Vyzdvihnutie: 16.00-16.30

Minimálny vek: 6 rokov

Cena: 99€

Platobné podmienky:

Vyplnením prihlášky je potrebné uhradiť poplatok za týždenný denný tábor v celkovej sume 99€ nasledovne:  záloha 49€ na účet ŠK RAJA s podaním prihlášky a zvyšok 50€ v deň nástupu priamo na mieste

Taktiež je možné uhradiť plnú sumu  99€ s podaním prihlášky. V prípade že si chcete uplatniť príspevok na rekreáciu je potrebné uhradiť celú sumu 99€ na účet ŠK RAJA a faktúru Vám vystavíme a odovzdáme v deň nástupu na tábor, resp. podľa dohody.

Prihlášky bez úhrady zálohy nebudú akceptované a miesto bude ponúknuté ďalšiemu záujemcovi v poradí.

Zálohu prípadne celú sumu uhraďte bankovým prevodom:
bližšie informácie k platbe budú zaslané na e-mail zadaný v prihláške

Cena zahŕňa:

celodenná starostlivosť kvalifikovaných pedagogických pracovníkov

stravu (desiatu, obed, olovrant)

pitný režim

4 x týždenne plavecká výuka po-ut-str-štv 

celodenný program

kolieskové korčule / kolobežka

športová laserová streľba

športový šerm kordom 

celodenný výlet (piatok)

vstupné (hrady, výstavy, plaváreň...)

dopravu (vlak, autobus)

PRIHLÁŠKA