Plavecké kurzy pre deti a ...násť ročných

Plavecké kurzy pre deti a ...násť ročných

Plavecké kurzy realizujeme na Krytej plavárni na Štiavničkách

Plávanie je ideálna pohybová aktivita, ktorou možno kompenzovať školské ale i pracovné zaťaženie. Zlepšuje imunitný systém, redukuje únavu a tým zlepšuje výkon človeka. Zvyšuje pocit sebadôvery, navodzuje dobrú náladu a znižuje možné riziko depresie. Na to, aby sa plávanie stalo čo najefektívnejšou športovou aktivitou, je potrebné sa ho naučiť správne a zdravo.

Cieľom plaveckých kurzov je naučenie, zdokonalenie a prehlbovanie znalostí prvého plaveckého spôsobu a učiť ostatným plaveckým spôsobom. Odstraňovať nesprávne pohybové stereotypy, ktoré vznikli  predchádzajúcim učením. Plavecké kurzy prebiehajú hravými a veku primeranými metódami.

Neváhajte a začnite plávať pod odborným dohľadom!

Kritéria jednotlivých skupín:

1. skupina
Neplavec, dieťa nedokáže samé preplávať viac ako 5m, nevie sa samé nadýchnuť bez akejkoľvek pomoci či postavenia sa na dno

2. skupina
Dieťa dokáže samé splývať (ležať na vode) v polohe na bruchu a na chrbte, vie plynulo vydýchnuť do vody, prepláva samé kraulové a znakové nohy vo vzdialenosti cca 15 m s plaveckou pomôckou t.z plavecká doska (nie koleso, rukávniky, rôzne pásy...), dokáže sa samé 5x nadýchnuť bez potreby postavenia sa na dno, zanorí sa na dno bazéna, vie skočiť samé do vody a bezpečne sa dostať na breh bazéna,

3. skupina
Bez problémov a akejkoľvek pomoci prepláva 25 m jedným alebo dvomi plaveckými spôsobmi. Dieťa vie kraulový nádych na ľavú a pravú stranu s doskou a bez dosky, samostatne pláva celý znak, vie správny prsiarsky kop s doskou a bez dosky,

4. skupina
Dieťa prepláva samostatne bez akejkoľvek pomoci 50m dvomi alebo tromi plaveckými spôsobmi,

5. skupina
...násť roční, pláva bez pomoci všetky tri plavecké spôsoby (zanak, prsia, kraul)

6. skupina
Deti so záujmom o výkonnostný šport (plávanie, moderný päťboj) odplávajú bez akejkoľvek pomoci a problémov 100m min. dvomi plaveckými spôsobmi