O nás

O nás

Výučbe plávania sme sa začali venovať už v roku 2003. Našim dlhodobým cieľom je odstraňovanie plaveckej negramotnosti u detí a mládeže. Neustále sa snažíme vyvíjať a udržať krok s modernou dobou a reagovať na požiadavky aj tých najnáročnejších klientov. Využívame nové trendy a postupy vo výučbe plávania za pomoci nových a moderných pomôcok.

Naši tréneri tak ako aj organizácia je podľa nového zákona o športe registrovaná v novom informačnom systéme o športe čo nás oprávňuje vykonávať špecializovanú činnosť v oblasti telesnej výchovy a športu v oblasti plávania.

Športový klub RAJA ponúka ucelený systém výučby plávania, od prípravného, základného, zdokonaľovacieho až po kondičný plavecký kurz. Kurzy plávania organizujeme v doobedňajších aj poobedňajších hodinách ako mimoškolskú aktivitu, tak aj pre žiakov všetkých stupňov škôl.

Talentované deti a deti, ktoré majú ďalej záujem športovať a pretekať podporujme v ich ďalšom rozvoji a reprezentácii klubu, mesta, Slovenska...

Radosť z pohybu detí alebo dospelých vo vodnom prostredí je pre nás najväčšia motivácia.

Neváhajte a začnite plávať pod odborným dohľadom! 

Registrácie:

  • Slovenská plavecká federácia
  • Slovenský zväz moderného päťboja

Tieto registrácie nás oprávňujú zúčastňovať sa na všetkých pretekoch na území Slovenska, Európy ale aj sveta.