Cenník na šk. rok 2020/21

Cenník na šk. rok 2020/21

Vážení rodičia, 

pre zjednodušenie orientácie v platbách bude od septembra v platnosti cenník plaveckých kurzov celoročne.

V cennách sú zohľadnené všetky sviatky a prázdniny, ktoré sú v šk roku 2020/21.

Uvedená cena príspevku je za mesiac a uhrádza sa do 5. dňa aktuálneho mesiaca. 

 

Plávam 1x do týždňa

 
Deň v týždni cena za dieťa súrodenci (2-ja)
pondelok 22,50€ 40,50€
utorok 30,00€ 54,00€
streda 30,00€ 54,00€
štvrtok 30,00€ 54,00€
piatok 30,00€ 54,00€

Plávam 2x do týždňa

Dni v týždni cena za dieťa súrodenci (2-ja)
pondelok- utorok 49,00€ 88,00€
pondelok- streda 49,00€ 88,00€
pondelok- štvrtok 49,00€ 88,00€
pondelok - piatok 49,00€ 88,00€
utorok- streda 56,00€ 101,00€
utorok- štvrtok 56,00€ 101,00€
utorok-piatok 56,00€ 101,00€
streda-štvrtok 56,00€ 101,00€
streda-piatok 56,00€ 101,00€
štvrtok- piatok 56,00€ 101,00€