Cenník

Cenník

V cennách sú zohľadnené (odrátané) všetky sviatky, prázdniny a sanitačné dni, ktoré sú v školskom roku. Tieto dni sa nenahrádzajú. 

Uvedená cena príspevku je za mesiac a uhrádza sa do 10. dňa aktuálneho mesiaca. 

Cenník platný od 1.9.2023

Plávam 1x do týždňa

 
Deň v týždni cena za dieťa súrodenci (2-ja)
pondelok 27,00€ 49,00€
streda 33,00€ 59,00€
štvrtok 33,00€ 59,00€
piatok 33,00€ 59,00€

 

Plávam 2x do týždňa

Dni v týždni cena za dieťa súrodenci (2-ja)
pondelok- streda 52,00€ 94,00€
pondelok- štvrtok 52,00€ 94,00€
pondelok - piatok 52,00€ 94,00€
streda-piatok 59,00€ 105,00€