Pre školy

Pre školy

Pre školy

Plavecké kurzy 

Organizujeme plavecké kurzy pre materské, základné, stredné školy. Kurzy spĺňajú všetky požiadavky na kvalitnú a primeranú výučbu. Výučbu vykonávajú kvalifikovaní a skúsení inštruktor/ky v súlade s metodickými a bezpečnostnými zásadami Športového klubu RAJA a metodickými pokynmi MŠ SR a v súlade s novým zákonom o športe. Termíny, časy a miesto plaveckého výcviku vypracujme individuálne podľa požiadaviek a možností školy.

Našou snahou je zabezpečiť profesionálny, ale zároveň citlivý prístup dostatočného počtu inštruktorov. S deťmi pracujeme s ohľadom na ich schopnosti, individuálne potreby a tým získame nie len záujem dieťaťa o plávanie, ale i rozvoj plaveckých schopností.

Naším hlavným cieľom je nenútenou formou naučiť deti orientácii vo vode, ponárania hlavy a následne i plávať tromi plaveckými spôsoby - kraul, znak, prsia. Deti môžu i ďalej pod naším vedením rozvíjať svoje schopnosti v popoludňajších kurzoch plávania, alebo si jednoducho vybrať plávaní ako doplnkový, relaxačný šport.

Zdravotný a spoločenský význam plávania je pri súčasnom životnom štýle čoraz dôležitejší. Naučme deti mať kladný vzťah  k vode a tráviť voľný čas zmysluplne.

 

Laser Run 

Šerm