Prihláška na plávanie

Formulár
Všetky polia sú povinné

Vyber skupinu * (pred zvolením skupiny si prosím prečítajte v spodnej časti prihlášky čo by v danej skupine malo dieťa ovládať)
Plávať chceme v
Navštevoval/a som plavecký kurz v šk. roku 2020/21
Plávanie odporučil lekár
Súhlasíte s podmienkami ŠK RAJA?
Súhlasíte so spracovaním osobných údajov v ŠK RAJA?
Podmienky ŠK RAJA
 
Postup pri zaraďovaní detí:

1. Deti pokračujúce z minulého šk. roka

2. Súrodenci detí kt. už kurz navštevujú

3. Noví záujemcovia podľa dátumu vypísanej prihlášky a plaveckých schopností

 
Kritéria jednotlivých skupín:

 

1. skupina
Neplavec, dieťa nedokáže samé preplávať viac ako 5m, nevie sa sám nadýchnuť bez akejkoľvek pomoci či postavenia sa na dno

2. skupina
Dieťa dokáže samé splývať (ležať na vode) v polohe na bruchu a chrbáte, vie plynulo vydýchnuť do vody, prepláva sám kraulové a znakové nohy vo vzdialenosti cca 15 m s plaveckou pomôckou t.z plavecká doska (nie koleso, rukávniky, rôzne pásy...), dokáže sa samé 5x nadýchnuť bez potreby postavenia sa na dno, zanorí sa na dno bazéna, vie skočiť samé do vody a bezpečne sa dostať na breh bazéna,

3. skupina
Bez problémov a akejkoľvek pomoci prepláva 25 m jedným al. dvomi plaveckými spôsobmi, dieťa vie kraulový nádych na Ľ a P stranu s doskou a bez dosky, samostatne pláva celý znak, vie správny prsiarsky kop s doskou a bez dosky,

4. skupina
Dieťa prepláva samostatne bez akej - koľvek pomoci 50m dvomi al. tromi plaveckými spôsobmi,

5. skupina
...násť roční, pláva bez pomoci všetky tri plavecké spôsoby (zanak, prsia, kraul)

6. skupina
Deti so záujmom o výkonnostný šport (plávanie, moderný päťboj) odpláva bez akej koľvek pomoci a problémov 100m min. dvomi plaveckými spôsobmi