Plavecká škola RAJA

Plavecká škola RAJA

Plavecká škola pri ŠK RAJA ponúka ucelený systém výučby plávania, od prípravného, základného, zdokonaľovacieho až po kondičný plavecký kurz. Kurzy plávania organizujeme v doobedňajších aj poobedňajších hodinách ako mimoškolskú aktivitu, tak aj pre žiakov všetkých stupňov škôl.

Talentované deti a deti, ktoré majú ďalej záujem športovať a pretekať podporujme v ich ďalšom rozvoji a reprezentácii klubu, mesta, Slovenska...

Plavecké skupiny
1. skupna začiatočníci

- neplavec, dieťa nedokáže preplávať viac ako 5m, nevie sa samé nadýchnuť bez akej koľvek pomoci, alebo postavenia na dno

2. slabí plavci 

- dieťa dokáže samé  splývať  (ležať na vode) v polohe na bruch a chrbáte, vie plynulo vydýchnuť do vody, prepláva sám kraulové a znakové nohy vo vzdialenosti cca 15m s plaveckou pomôckou t.z. plavecká doska (nie koleso, rukávniky, rôzne nadnášacie pásy....), dokáže sa samé 5x nadýchnuť, bez potreby postavenia sa na dno bazéna, vie sa zanoriť a vylovyť hračku z dna bazéna, vie skočiť samé do vody a bezpečne sa dostať (doplávať) na breh bazéna. 

3. plavci na 25m 

- bez problémov a akejkoľvek pomoci prepláva 25m jedným al. dvomi plaveckými spôsobmi, dieťa vie kraulový nádych na Ľ a P stranu s doskou a bez dosky, samostatne pláva celý znak, vie správny prsiarsky kop s doskou a bez dosky

4. plavci na na 50m 

- dieťa prepláva samostatne bez akejkoľkovek pomoci 50m dvomi al. tromi plaveckými spôsobmi, 

5. ...násť roční plavci

- ...násť roční plavci plávaú bez pomoci všetky tri plavecké spôsoby (znak, prsia, kraul) 

6. pretekári / reprezentanti 

- deti so záujmom o výkonnostný šport (plávanie, moderný päťboj) odpláva bez akejkoľvek pomoci a problémov 100m min tromi plaveckými spôsobmi, vie kotúlovú obrátku a štartový skok