Moderný päťboj

Moderný päťboj

História

Myšlienka univerzálnej športovej disciplíny, ktorá kladie vysoké nároky na všestrannosť športovcov, pochádza z antiky. Antický päťboj bol prvý krát zaradený do programu hier 18-ctej olympiády v roku 708 p.n.l a od tej doby bol až do svojho zániku považovaný za vrchol olympijských hier. Skladal sa síce z odlišných disciplín, ale základná myšlienka súťaženia v športovom odvetí, ktorá by spájala absolútne rozdielne športové disciplíny, ktoré sú zároveň skutočnou skúškou, nielen fyzických schopností, ale tiež psychických kvalít pretekárov, je s dnešným moderným päťbojom dokonale zhodná.

Moderný päťboj založil zakladateľ novodobých olympijských  hier barón Pierre de Coubertin s úmyslom zachovať myšlienku antického päťboja výchovy všestranného športovca a harmonického rozvoja osobnosti. Na rozdiel od antiky, vybral pre neho "moderné" disciplíny: streľbu, šerm, plávanie, jazdu na koni, beh a nazval ho päťbojom moderným. Tento krásny šport sa po prvýkrát predstavil v programe novovekých olympijských hier v Štokholme v roku 1912 a od tohto roku nechýbal ani na jednej olympiád

"Som šťastný, že moji kolegovia boli dnes osvietení rýdzim športovým duchom a prijali športové odvetvie, ktorému prikladám veľký význam. Ten, kto je schopný obstáť v takejto súťaži až do konca, je excelentným športovcom po všetkých stránkach, bez ohľadu na to, či zvíťazí alebo nezvíťazí.“

(Piere de Coubertin na zasadnutí MOV v roku 1911 v reakcii na prijatie jeho návrhu zaradiť moderný päťboj do programu OH)

Pre svoju náročnosť bol pôvodne športom armádnym a právo štartovať mali výlučne vyšší dôstojníci. Francúzsky barón pri jeho založení pravdepodobne nepredpokladal, že by časom mohol pritiahnuť aj nežnejšie pohlavie (hoci z histórie vieme, že už v antických časoch prebiehali súťaže päťbojárok) a už vôbec nie, že by sa ženy - moderné päťbojárky, predstavili v olympijskom programe. A predsa práve ony mali v Sydney pod olympijskými kruhmi svoju premiéru.

Moderný päťboj je jedným z tradičných olympijských športov, podobne však ako mnohé iné športy aj on sa prispôsoboval požiadavkám doby a menil svoje pravidlá. Nikdy ale nezmenil päť disciplín, z ktorých od svojho vzniku pozostával. 

"Najdokonalejšími športovcami medzi všetkými sú päťbojári, pretože v ich tele sa spája sila, rýchlosť, koordinácia a vytrvalosť v krásnej harmónií." (Aristoteles)