Začiatok plaveckých kurzov v šk. roku 2020/21

Začiatok plaveckých kurzov v šk. roku 2020/21

Začiatok plaveckých kurzov v šk. roku 2020/21

Vážení rodičia, 

ďakujeme vám za prihlášky na základe ktorých, si vás dovoľujeme informovať o začatí plaveckých kurzov  od 8.9.2020 (utorok) v čase 16.00-17.00 skupiny 3,4,5 

Skupiny 1,2,3,4 od 9.9.2020 (streda)  v čase od 17.00-18.00V tento deň začnú plávať iba deti, ktoré sú nahlásené a prijaté na stredy.

Organizačné pokyny

Dňa 8.9.2020 (utorok) v čase od 15.30-16.00 Vás v priestoroch Krytej plavárne (pred bufetom) bude čakať tréner ŠK RAJA oblečený v klubovom RAJA tričku, u ktorého je potrebné odprezentovať  vaše dieťa. (len tí ktorí budú navštevovať plavecký kurz v utorky)  

Po zapísaní, je potrebné počkať na pokyn ďalšieho trénera/ky  pre vstup do šatne. 

Školopovinné deti do šatne vstupujú BEZ sprievodu rodiča. Po tréningu sa tiež prezliekajú BEZ rodiča. (Prosíme o rešpektovanie tohto pokynu)

Veci si deti ukladajú do presne určených skriniek, ktoré sú viditeľne označené obrázkom ŠK RAJA.  

Deti predškolského veku, ktoré potrebujú pomoc s prezlečením sa prezliekajú v spoločnej šatni a majú povolený vstup s JEDNÝM rodičom, ktorý je pri vstupe povinný preukázať sa platným preukazom vydaným ŠK RAJA. Rodič, ktorý sa nepreukáže, nebude v pustený do priestorov šatne.

 

Harmonogram plaveckých tréningov:

PONDELOK: 5. skupina od 16.00-17.00 (od októbra z dôvodu uzavretia bazéna v danom čase)

 Top tím +Junior od 17.00-18.00

1,2,3,4 skupina od 18.00-19.00

UTOROK:  skupiny 3,4,5 od 16.00-17.00

STREDA: 5. skupina od 16.00-17.00 (od októbra z dôvodu uzavretia bazéna v danom čase)

 1,2,3,4, od 17.00-18.00,

Top tím 17.00-19.00

Junior top tím od 18.00-19.00

ŠTVRTOK: skupiny 3,4,5 od 18.00-19.00

PIATOK: 5. skupina od 16.00-17.00 (od októbra z dôvodu uzavretia bazéna v danom čase)

 1,2,3,4, od 17.00-18.00,

Top tím 17.00-18.00

Junior top tím od 18.00-19.00

Platba

Kurz môžete uhradiť prevodom na účet ŠK RAJA IBAN: SK55 8330 0000 0025 0043 2802 (VS:RRRRMM napr. 202009 + do poznámky meno dieťaťa), alebo na mieste počas prezentácie hotovosťou alebo platobnou kartou.

Pri uhrádzaní sa prosím riadte podmienkami ŠK RAJA  PODMIENKY

 Cenník: https://www.skraja.sk/cennik-novy 

Upozornenie

Ak má rodič záujem využiť služby Krytej plavárne, počas výcviku, je povinný si zakúpiť vstup.

Zoznam prihlášok k 7.9.2020