Vyúčtovanie 2021

Vyúčtovanie 2021

Vážení rodičia, milí RAJAci,

vzhľadom na pretrvávajúce prísne hygienické opatrenia sa do konca tohto roku plavecké kurzy už s určitosťou neuskutočnia.

Nakoľko neradi vstupujeme do nového roka s dlhom, všetkým ktorým vznikol preplatok na príspevku za mesiac október bude vrátený na účet.

Zároveň si dovoľujeme poprosiť všetkých ktorým vznikol nedoplatok uhradiť ho na účet ŠK RAJA

IBAN: SK55 8330 0000 0025 0043 2802      VS: 102021 poznámka: meno dieťaťa

najneskôr do konca mesiaca december 2021

Zoznam preplatkov a nedoplatkov 

Prajeme pevné zdravie a tešíme sa na stretnutie na plavárni.