Sanitárny deň - február

Sanitárny deň - február

Sanitárny deň - február

Dňa 3.2.2020 (pondelok) sa plavecké kurzy neuskutočnia z dôvodu sanitárneho dňa na Krytej plavárni. Hodina je odrátaná z mesačného príspevku. 

Príspevok na mesiac január prosíme uhradiť  do 5.1.2020 cenník nájdete na našej tránke. 

Od januára 2020 môžete príspevok uhradiť aj platobnou kartou priamo na plavárni. 

Ďakujeme 

RAJA tím