Sanitárny deň

Sanitárny deň

Sanitárny deň

Dňa 6.6.2022 (pondelok) sa plavecké kurzy neuskutočnia z dôvodu sanitárneho dňa na Krytej plavárni. 

Vidíme sa 7.6.22 (utorok) 

RAJA tím