Prihláška pre denný tábor

Formulár
Všetky polia sú povinné

Termíny

V prípade, že je termín obsadený, Vaša prihláška bude zaradená do poradia. V prípade uvoľnenia termínu Vás budeme kontaktovať.

Platba poukážkou Benefit plus
Vystaviť faktúru
Súhlasíte so spracovaním osobných údajov v ŠK RAJA?

Cena: 99€

Platobné podmienky:

Vyplnením záväznej prihlášky je potrebné uhradiť poplatok  99€ nasledovne: v plnej sume, alebo záloha  49€ na účet ŠK RAJA v deň podania prihlášky a zvyšnú sumu vo výške 50€ v deň nástupu priamo na mieste.

V prípade že si chcete uplatniť príspevok na rekreáciu je potrebné uhradiť celú sumu 99€ na účet ŠK RAJA a faktúru Vám vystavíme a odovzdáme v deň nástupu na tábor, resp. podľa dohody.

Prihlášky bez plnej úhrady, alebo zálohy nebudú akceptované a miesto bude ponúknuté ďalšiemu záujemcovi v poradí. V prípade, že sa tábor z dôvodu epidemiologickej situácie neuskutoční záloha bude vrátená v plnej výške. 

Platobné údaje:
IBAN: SK5583300000002500432802
Variabilný symbol: kód tábora
Poznámka platby: meno a priezvisko dieťaťa

Cena zahŕňa:

celodenná starostlivosť kvalifikovaných pedagogických pracovníkov

strava (desiata, obed, olovrant)

pitný režim

4 x týždenne plavecká výuka (pon-ut-str-štv)

celodenný program

kolieskové korčule/ kolobežky

športová laserová streľba

športový šerm kordom 

floorball

celodenný výlet

vstupné (hrady, výstavy, plaváreň...)

doprava (vlak, autobus...)