Prihláška pre denný tábor

Formulár
Všetky polia sú povinné

Termíny

V prípade, že je termín obsadený, Vaša prihláška bude zaradená do poradia. V prípade uvoľnenia termínu Vás budeme kontaktovať.

Faktúračné údaje pre zamestnávateľa Voliteľné
Faktúra pre zamestnávateľa
Platba poukážkou Benefit plus
Súhlasíte so spracovaním osobných údajov v ŠK RAJA?

 

Cena: 85€

Platobné podmienky:

Vyplnením záväznej prihlášky je potrebné uhradiť poplatok 85 € nasledovne: v plnej sume, alebo záloha 45 € na účet ŠK RAJA v deň podania prihlášky a zvyšnú sumu vo výške 40€ v deň nástupu priamo na mieste.

V prípade že si chcete uplatniť príspevok na rekreáciu je potrebné uhradiť celú sumu 85 € na účet ŠK RAJA a faktúru Vám vystavíme a odovzdáme v deň nástupu na tábor, resp. podľa dohody.

Prihlášky bez plnej úhrady, alebo zálohy nebudú akceptované a miesto bude ponúknuté ďalšiemu záujemcovi v poradí.

Platobné údaje:
IBAN: SK5583300000002500432802
Variabilný symbol: kód tábora
Poznámka platby: meno a priezvisko dieťaťa

- 10% súrodenecká zľava na druhé dieťa bude uplatnená v prvý deň nástupu na tábor

Cena zahŕňa:

celodenná starostlivosť kvalifikovaných pedagogických pracovníkov

strava (desiata, obed, olovrant)

pitný režim

3 x týždenne plavecká výuka 

celodenný program

športová laserová streľba

športový šerm kordom 

floorball

vstupné (hrady, výstavy, plaváreň...)

doprava (vlak, autobus...)