2% pre ŠK RAJA

2% pre ŠK RAJA

2% pre ŠK RAJA

Milí rodičia, RAJAci, priaznivci detského športu,Prešiel už druhý "šialený rok" prenás všetkých, preto si vás aj tento rok dovoľujeme požiadať o venovanie 2% z vašich daní, ktoré nám pomôžu viac ako inokedy pred tým. Pandémia nás tvrdo zasiahla. Zákas stretávania sa, neprístupnosť športovísk, plvární, a športových hál je pre nás existenčný problém. Športovať s deťmi bez akého-koľvek zázemia je veľmi veľmi náročné až nemožné. Motivácia výkonnostne športujúcej mládeže sa veľmi rýchlo vytráca. Návrat do "normálu" bude mimoriadne ťažký a náročný, tak pre nás ako aj pre deti či našich reprezentantov. Tento rok sú vaše 2%mimoriadne dôležité, aby sme opäť vrátili NAŠE deti čo najskôr na športoviská, ihriská, plavárne, štadióny....Ide predsa o fyzické aj duševné ZDRAVIE a to je to , na čom NÁM VŠETKÝM najviac záleži.
ĎAKUJEME