Plavecké kurzy v šk roku 2020/21

Plavecké kurzy v šk roku 2020/21

Plavecké kurzy v šk roku 2020/21

Plavecké kurzy v školskom roku 2020/21

Tí čo už ku nám chodili v šk. roku 2019/2021

Plavecké kurzy začnú opäť v septembri. Predpokladaný termín začatia je prvý školský deň 2.9.2020 o 17.00.  Ak sa rozhodnete pokračovať v plávaní aj v šk. roku 2020/21 vyplňte prosím prihlášku na našej stránke  do 31.7.2020.

Po uvedenom dátume budeme do kurzov zaraďovať nových záujemcov. Prosím o dodržanie termínu zápisu na nový šk. rok, aby sme predišli zbytočným komplikáciám nakoľko sú počty jednotlivých skupín obmedzené.

Rozpis zaradenia do jednotlivých skupín s pokynmi a podmienkami k nástupu na nový šk. rok budeme zasielať v priebehu posledného augustového týždňa. 

 

Noví záujemcovia:

V prípade záujmu navštevovať o plavecké kurzy šk. roku 2020/2021 vyplňte prihlášku na našej stránke

Zoznam prijatých / neprijatých detí , rozpis a zaradenie do jednotlivých skupín s pokynmi a podmienkami k nástupu na nový šk. rok 2020/21 budeme zasielať v priebehu posledného augustového týždňa.

Postup pri zaraďovaní detí:

1. Deti pokračujúce z minulého šk. roka

2. Súrodenci detí kt. už kurz navštevujú

3. Noví záujemcovia podľa dátumu vypísanej prihlášky a plaveckých schopností

 

Tešíme sa na stetnutie v septembri