Oznam k ukončeniu plaveckých kurzov v šk. roku 2019/20

Oznam k ukončeniu plaveckých kurzov v šk. roku 2019/20

Oznam k ukončeniu plaveckých kurzov v šk. roku 2019/20

Vážení rodičia,

vzhľadom na situáciu a hygienické opatrenia vlády SR, ktoré vznikli z dôvodu šírenia korona-vírusu, sme boli nútení ukončiť plavecké kurzy skôr.

Z tohto dôvodu vznikli preplatky a nedoplatky za plavecké kurzy (viď príloha). Nakoľko nám už situácia nedovolí sa stretnúť s vami osobne na plavárni, budú vám preplatky postupne vrátené na váš účet.

Ak vám vznikol nedoplatok prosíme ho uhradiť čo najskôr na účet ŠK RAJA IBAN: SK55 8330 0000 0025 0043 2802

 

RAJA TOP tím – upravené príspevky počas pandémie

Marec – polovica príspevku

Apríl – 0€

Máj – polovica príspevku

Jún – celý príspevok

 

Výška mesačného príspevku je nezmenená 60€ ( mínus pridelená výkonnostná zľava)

 

Prajeme krásne leto